Power Pivot & Power BI

Power Pivot och Power Query revolutionerar användningen av Excel. Lär dig hur du bygger ett fullskaligt beslutsstöd i verktygen du redan har i Excel och flytta kraften av Business Intelligence från IT-avdelningen till där den hör hemma – hos användaren.

Bra pedagogiskt upplägg och en väl förberedd kursledare som ingav förtroende, gjorde det lätt att följa med i genomgången. Strålande övningsexempel och underbar dokumentation både i skriftligt och digitalt format. Härliga lokaler.

Magnus Jönsson, Analytiker – Bergendahls Food

Följ med på en spännande tvådagarsresa in i Power-verktygens värld och lär dig använda Excels inbyggda verktyg för dataanalys och rapportering. Använd Power Query för att hämta och tvätta dina data. Ersätt manuella arbeten eller krångliga makron med automatiserade flöden en gång för alla. Skapa robusta datamodeller med flera tabeller, stora datamängder och avancerade mätvärden i Power Pivot. Visualisera dina data i dynamiska rapporter och dashbaords direkt i Excel eller använd Power BI Desktop.
Kursen genomförs på ett pedagogiskt sätt där kurs- ledaren växlar mellan exempel och övningar. Alla deltagare får kursfiler (med facit) på eget USB-minne samt en omfattande kursbok på svenska. Självklart finns det en dator för varje deltagare under kursen.

DEL 1

INTRODUKTION TILL POWER-VERKTYGEN I EXCEL
• Översikt över BI-verktygen i Excel
• Genomgång av begrepp och definitioner

POWER QUERY – AUTOMATISERA OCH OMVANDLA IMPORTERAD DATA
• Import av data från olika datakällor som Excelfiler, textfiler, csv-filer, internet och olika databaser
• Dra nytta av den automatiska dokumentation som Power Query skapar
• Ladda upp dina data till Exceltabeller eller direkt in i datamodellen i Power Pivot
• Slå samman flera tabeller och importera en konsoliderad tabell till Excel eller Power Pivot
• Aggregera detaljerade tabeller till grupperade tabeller direkt vid importen
• Unpivotera data för att möjliggöra analys med pivottabeller och formler
• Så tar du bort kolumner, rader, tomma rader, felvärden snabbt och automatiskt
• Konvertera datatyper vid import
• Lägg nya kolumner med formler och funktioner
• Sammanfoga och/eller bryt isär kolumner samt sortera/filtrera kolumner direkt vid dataimport
• Sök/ersätt värden, transponera tabeller, vänd dataordning m.fl. magiska omvandlingar
• Ta hjälp av funktioner och frågespråket M i Power Query

Power Pivot dashboard

”Det var ett högt tempo så man hinner med många funktioner. Jag föredrar utbildningar som visar på vilka möjligheter som finns och som inspirerar. Det var bra övningar och fanns utrymme för övriga frågor.”
Sten-Åke Friman, Projektledare – ListXpress

Mycket bra upplägg på kursen. Har lärt mig mer än förväntat. Bra tempo. Mycket bra kurs som jag varmt kan rekommendera.
Jenny Höijer, Controller – IBS Sverige AB

Måste säga att jag är väldigt nöjd med kursen vi gick och efterföljande support. Jag har hittat extremt många användningsområden för kunskapen, områden där kollegor sitter och manuellt matar in data.
Adam Lundström, Virkesspecialist – SCA Skog AB

DEL 2

POWER PIVOT – BYGG KRAFTFULLA DATAMODELLER FÖR EFFEKTIV RAPPORTERING
• Import direkt från olika datakällor eller via Power Query
• Skapa och hantera relationer mellan tabeller
• Gör dina egna beräknade kolumner i datamodellen med formler och funktioner
• Hantera och skapa en tidsdimension som passar din modell
• Så hanterar du flera faktatabeller/datatabeller
• Skapa nödvändiga hierarkier och KPI:er (t.ex. stoppljus)

MÄTVÄRDEN OCH DAX-FUNKTIONER I POWER PIVOT
• Introduktion till DAX-funktioner (Data Analysis Expressions)
• Beräknade kolumner eller mått?
• Skillnad mellan implicita och explicita beräkningar
• Skapa egna mätvärden effektivt och på rätt sätt
• Skapa mätvärden som är omöjliga för vanliga pivottabeller
• Time intelligence – visa värden för YTD, MTD, föregående år, rullande 12 m.fl. tidsberäkningar
• Avancerade beräkningar med DAX; procentberäkningar, villkorsberäkningar, unika värden

VISUALISERING AV DINA DATA I EXCEL
• Så skapar du dynamiska rapporter och dashboards utifrån din datamodell med flera pivottabeller, pivotdiagram som snabbt filtreras med knappsatser
• Hantera villkorsstyrd formatering för visning av värden över/under budget, datastaplar och färgskalor
• Visa dina KPI:er med t.ex. stoppljus i rapporterna
• Skapa egendesignade rapporter med kubfunktioner

VISUALISERING AV DATA I POWER BI DESKTOP
• Gratisprogrammet Power BI Desktop ger dig extra möjlighet till diagramtyper som hastighetsmätare, träddiagram och kartdiagram
• Tryck på play-knappen och se hur ett bubbeldiagram förändras över tid
• Klicka direkt i dina diagram och filtrera resten av rapporten
• Distribuera dina rapporter på webben

Power BI Desktop dashboard

1 års support

Kurslitteratur

1 års e-learning

Lunch & fika

10.990 kr

Anmälan

(Klicka för anmälan)

Kursdatum

Stockholm City 29-30 sep
Göteborg 14-15 okt
Malmö City 21-22 okt
Stockholm City
21-22 okt
Göteborg 25-26 nov
Stockholm 25-26 nov

Kontakta oss gärna om ni har frågor

Tobias Ljung
Excelutbildare & utbildningsansvarig
0522 – 50 60 08
tobias@infocell.se

Robert Larsson IT-pedagog och Officespecialist 0522 – 50 60 52 robert.larsson@infocell.se

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.